รายการคัมภีร์วิถีรวย ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

รายการคัมภีร์วิถีรวย สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์  ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และกลุ่มชุมชนสตรีตำบลหลักหก เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

  

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี