พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อัลบั้ม 2)

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ พระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้บูชา และเป็นสิริมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เนื้อนวโลหะ ผลงานการออกแบบโดย รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติ สมาธิ ปัญญา ด้านบนสุดตรงพระเศียรมีลักษณะเป็นดอกบัวตูม เปรียบเหมือนปัญญา และมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี มีดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ลักษณะของพระพุทธรูปจะนั่งขัดสมาธิเพชร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคของเชียงแสน ในส่วนของพระวรกายจีวรได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ นั่งอยู่บนฐานบัว

องค์พระพุทธรูปมีขนาดหน้าตัก ๔๕ นิ้ว เนื่องจาก ๔+๕ = ๙ เลขมงคล พระพุทธรูปได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙ แสดงถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทางด้านสติ สมาธิ ปัญญา ในเรื่องของความงาม ความดี และความจริง ความงามในส่วนของพระพุทธศิลปะ ความดีในส่วนของพระพุทธศาสนา และความจริงในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อพระพุทธรูปดังกล่าวว่า “พระพุทธพิริยมงคล”  อันหมายถึง พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเพียร และได้อัญเชิญพระนามาภิไธย สธ.ประจำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  ที่ได้เสด็จมาเป็นประธานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๖ ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี ได้จัดพิธีเททองหล่อองค์พระพุทธรูป โดยได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจำนวน  ๘ รูป เมตตาอธิษฐานจิต ประกอบด้วย หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม หลวงพ่อพูน  วัดบ้านแพน หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา  หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี และหลวงพ่อมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง

นอกจากนี้ ยังจัดสร้างพระพุทธรูปองค์จำลองเนื้อผงหินอ่อน ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ องค์ และในวันที่ครบรอบวันสถาปนา เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยประกอบพิธีพุทธาภิเษก มีพระเกจิอาจารย์เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก คือ พระมหาจำเริญ วัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณบุรี  หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง  หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์  หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก  หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้  พระมหาเป็นหนึ่ง วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร  และหลวงพ่อพูน    วัดบ้านแพน  จ.พระนครศรีอยุธยา

และล่าสุด ยังได้จัดสร้างเหรียญพระพุทธพิริยมงคล ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ รุ่น ๑ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชา ซึ่งมีด้วยกันสองแบบ  แบบแรก ด้านหลังตรา           พระนามาภิไธย สธ. ประจำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี ๒ ขนาดด้วยกัน คือ พิมพ์ใหญ่ สูง ๓.๗ เซนติเมตร และพิมพ์เล็กขนาดสูง ๑.๘ เซนติเมตร โดยทั้งสองขนาดนี้ สร้างเป็นเนื้อเงินลงยา , เนื้อเงิน , เนื้อนวะโลหะ , เนื้อทองแดง และเนื้อทองคำ  ส่วนแบบที่สองเป็นเหรียญ   พระพุทธพิริยมงคลขนาดสูง ๓.๒ เซนติเมตร ด้านหลังตราครุฑ สร้างเป็นเนื้อเงิน , เนื้อเงินลงยาร้อน สองหน้า  น้ำเงินทั้งสองหน้า ครุฑลงสีเครื่องทรง , เนื้อทองแดง  ซาติน , เนื้อทองแดง จ่าสะอาด และเนื้อทองคำ

โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)  กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดราชบพิตร สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมตตารับนิมนต์เป็นประธานพิธีสงฆ์ เบิกเนตรพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ จุดเทียนชัย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และโปรยข้าวตอกดอกไม้ บริเวณมณฑลราชวัตร ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ พระพุทธพิริยมงคล และเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น ๑ ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี  พร้อมด้วยพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพศรัทธา จำนวน  ๒๒ รูป เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกฯ  ประกอบด้วย หลวงพ่อรวย  วัดตะโก  หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้  หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม  หลวงพ่อแม้น  วัดหน้าต่างนอก  พระมหาเป็นหนึ่ง วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร  จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อสมบุญ  วัดลำพันบอง หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ  หลวงพ่อดุ่ย วัดหนองผักนาก  พระมหาจำเริญ วัดวังยายหุ่น  จ.สุพรรณบุรี  หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง  จ.ปทุมธานี  หลวงพ่อสุนทร  วัดหนองสะเดา หลวงพ่อจักษ์  วัดชุ้ง  จ.สระบุรี  หลวงพ่อแถม วัดช้างแทงกระจาด  จ.เพชรบุรี  หลวงพ่อผอม  ถาวโร  วัดไทรขาม  หลวงพ่อหม่ำ วัดนพรัตนาราม หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์  หลวงพ่อมี  วัดม่วงคัน  จ.อ่างทอง หลวงพ่อหวั่น    วัดคลองคูณ  จ.พิจิตร ท่านเจ้าคุณอุดมทรัพย์ วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก หลวงพ่อแขก วัดสุนทรประดิษฐ์  จ.พิษณุโลก และ   หลวงพ่อสมชาย  วัดปริวาส กรุงเทพฯ

เส้นทางแห่งศรัทธาของพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธรูปองค์จำลอง และเหรียญพระพุทธพิริยมงคล เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป อันเป็นสิริมงคลสูงยิ่ง สมดังชื่อพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  “พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเพียร” ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชา หรือสั่งจองได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี หรือ โทร. ๐๒ ๕๔๙ ๔๙๙๐ – ๒


นายอลงกรณ์  รัตตะเวทิน  นักประชาสัมพันธ์  กองประชาสัมพันธ์  มทร.ธัญบุรี

โทร. 02 549 4990 , 086 106 4454

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี