ข่าวรายการเที่ยงเกษตร ถ่ายทำรายการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

ทีมผู้สื่อข่าวรายการเที่ยงเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน นิตยสารช่องทางทำมาหากิน นิตยสารเกษตรกรก้าวหน้า นิตยสารเส้นทางเศรษฐี ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์อาจารย์สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร, ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล สาขาการผลิตพืช และผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร และกลุ่มสตรีชุมชนตำบลหลักหก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร อาทิ แคนดาเดียลเบค่อน หมูฝอย ผลิตภัณฑ์จากบัว อาทิ ไส้อั่วไหลบัว น้ำพริกตาแดงรากบัว น้ำพริกเผาเม็ดบัว บราว์นี่เม็ดบัว ซิฟฟรอนรากบัว รวมทั้งเทคนิคการผลิตน้ำหมักธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี