รายการเที่ยงเกษตร ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

ทีมผู้สื่อข่าวรายการเที่ยงเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี และกลุ่มสตรีชุมชนตำบลหลักหก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากบัว   อาทิ ไส้อั่วไหลบัว กุยช่ายไหลบัว  น้ำพริกรากบัว บราว์นี่เม็ดบัว ซิฟฟรอนรากบัว  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  ณ ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี