คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ” ปรับพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา    ในการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับอาเซียน    เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม -19 กันยายน  2557   ณ  สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ลอนดอน อะคาเดมี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี