งานลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

งานลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานอนันตรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี