มทร.ธัญบุรี และ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านอี่โก่ม จ. ร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง และบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) บริจาก อุปกรณ์ต่อพ่วงเครือข่ายติดตั้ง เพื่อใช้ในการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านอี่โก่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  บ้านอี่โก่ม ต. เทอดไทย อ. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557
 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี