ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY คุณสำราญ อุ่นยวง

คุณสำราญ อุ่นยวง ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด 02-735-2290-1
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี