ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างชุมชน

อาจารย์ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
คุณวรรณี เมืองดง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้า ตลาดระแหง
คุณนิคม บางจริง
นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี