ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

คุณอำภา  เชาวนทรงธรรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ ภาคประชาชน
ร้านหนุ่ย สังฆทาน 02-7541863
ตลาดเอี่ยมเจริญ ต.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี