โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันที่ 11 กันยายน 2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”ด้านการพัฒนาตนเอง /เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ Tips & Tricks กับการใช้ Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน และ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน” ณ ห้องราชมงคลเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี