นำพวงมาลาน้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  กล่าวรายงานต่อพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ในการจัดทำพวงมาลาน้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช  ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่  ๑๐๑  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๗  และครบ  ๑  ปีแห่งการสิ้นพระชนม์  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ณ  ตำหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี