บริษัท ไทยบริดจสโตน มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมถ่ายภาพกับ นายวิชิต  เลิศวงษ์ไพศาล  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  บ.ไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมผู้บริหาร และนักศึกษา ในโอกาสที่ บ.ไทยบริดจสโตน มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี  และอีก 4 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี