ภาพบรรยากาศการประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพของหมูบ้าน 84 ชุนชนฯ ครั้งที่ 1/2558

โครงการยกระดับคุณภาพของหมูบ้าน ชุนชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 น.

 

ภายถ่ายโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี