โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและสื่อทางการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนและสื่อทางการศึกษาของคณะ  และรับฟังแนะแนวการศึกษาต่อในสายเกษตร  เมื่อวันที่ 26กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี