นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์รับทุน

 

รับทุน – คุณสมเชาว์ ตัณฑเทิดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)ได้มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเน้นนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต