แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม – รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “2014 Youth Ambassadors Taiwan R.O.C”  พร้อมด้วยนาย LEE, CHUAN-TUNG  ผู้แทนรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษา ศิลปกรรมและการแสดง ณ หอศิลปกรรม ชั้น 1 อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี