รับมอบเงินจากธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบเงินจาก นายประกาศิต สุ่มประดิษฐ์ ผู้จัดการภาคนครหลวง (ธนาคารกรุงเทพ ) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ณ ห้องรับรอง สำนักงาน อธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี