โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา วันที่ 16 กันยายน 2557

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาจัดแสดงผลงานของชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา และรับสมัครสมาชิกชมรม  นักศึกษาทุกคนต้องมีชมรมสังกัดอย่างน้อย ๑ ชมรม โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ ๑๗ กันยายน  ณ โรงอาหารกลาง  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี