คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557มหาวิทยาลัย ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น