ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี