มอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ  และมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  ณ  โรงภาพยนตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี