ภาพบรรยากาศ งานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (อัลบั้ม 3)

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธี “ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เนื่องในโอกาส “วันราชมงคล” ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนาม จาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”  เป็น  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 โดยภายในงานมีการอันเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยเข้าสู่บริเวณพิธี  การขับร้องเพลง “จารึกราชมงคลธัญบุรี” ซึ่งขับร้องโดย นายสมพล  รุ่งพาณิชย์ (แหลม 25Hours) ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์  อธิการบดี ถวายเครื่องราชสักการะ  เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ  อธิการบดี กล่าวอาเศรียรวาท “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายบังคม  ร้องเพลงมาร์ชราชมงคลธัญบุรี  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  พร้อมจุดเทียนชัย

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี