พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พระสยามเทวาธิราช  พระพรหม  ศาลพระภูมิ  และองค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์  เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี