ภาพบรรยากาศ งานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (อัลบั้ม 2)

ภาพบรรยากาศ วันราชมงคลน้อมเกล้า พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ พิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา และงานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี