คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savanakhet University (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savanakhet University (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และเจรจาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรรษา

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี