ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงาน

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Savannakhet University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานของคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และหารือความร่วมมือ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557

 

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี