ผู้บริหารและอาจารย์จาก Savannakhet University เข้าศึกษาดูงาน มทร.ธัญบุรี

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  พร้อมกับผู้บริหารและอาจารย์  ให้การต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก  Savannakhet  University  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ที่เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี