ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY (อัลบั้ม2)

หจก.บานาน่า อินเตอร์ ฟรุ๊ต
ผู้ให้ข้อมูล : คุณมาลี ภานุมาศ
คุณภานุวัต ทองคำ
เบอร์โทรติดต่อ 0818221282

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี