ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY (อัลบั้ม1)

บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำกัด
ผู้ให้ข้อมูล : คุณ นพพล เตชะพันธ์งาม รองกรรมการผู้จัดการ
เบอร์โทรติดต่อ 023224320-2 / 02322 5577-8 / 02321 5577

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี