ประกวดดาวเดือนคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการประกวดดาว-เดือน คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ. อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย :กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี