พิธีรับมอบ “ตำราด้านตลาดทุน”

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับมอบ “ตำราด้านตลาดทุน”จาก ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2557  ณ อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี