พิธีทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พลอากาศเอกภคชาติ  กฤษณะพันธุ์  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป  ณ ลานอนันต์รังสรรค์  มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี