มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีทาเลนท์ แอนด์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีทาเลนท์ แอนด์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี