ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ “CDIO: Cascade Training”

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมกับผู้บริหารของ Temasek Foundation  และ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์  ในการติดตามผลการดำเนินโครงการ “CDIO: Cascade Training” และถ่ายภาพร่วมกัน  ณ. มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี