ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน แนวคิดการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

ช่วง : Innovative Talk
ตอน :  แนวคิดการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ให้ข้อมูล : รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุลฑลบุตร
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
http://www.innovative.rmutt.ac.th
   
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี