คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการตลาดพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม

คณะบริหารธุรกิจจัดโครงการตลาดพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม
 
ภาพถ่ายโดย : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี