คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สากล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สากล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี