ถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา

พลอากาศเอกภคชาติ  กฤษณะพันธุ์  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าป่า  ณ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา  เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามต่อไป

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี