ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน กาญจนากล้วยหอม

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ออกอากาศ วันที่ 30 สิงหาคม 2557   ช่วง Innovative Talk ตอน กาญจนากล้วยหอม ผู้ให้ข้อมูล : คุณรัตนชัย  ฤกษ์ดี ชื่อสวน  กาญจนากล้วยหอม รับซื้อและจำหน่ายกล้วยหอม  โทร. 081-9194759

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี