ภาพบรรยากาศการสัมนาโครงการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hand-On)

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ห้องแก้วกัลยา

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี