รับมอบเครื่องพิมพ์จากบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด เพื่อสนับสนับสนุนการศึกษา

นางวนิดา  ปอน้อย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  รับมอบเครื่องพิมพ์จำนวน ๑๖๐ เครื่อง จากบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด เพื่อสนับสนับสนุนการศึกษาและจะส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยต่อไป ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี