ลงนามความร่วมมือโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับอีก ๗ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน มรภ.พะเยา มรภ.นครปฐม มรภ.นครสวรรค์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.ชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี