นายวิรัช โหตระไวศยะ เข้าร่วมพิธีมอบทุน “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา”

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีมอบทุน “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา” โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) จำนวน 500,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ณ ห้องโลตัสสูท โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี