วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ ๑๙ ปี

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติมาร่วมทำบุญครบรอบ ๑๙ ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดใช้ลิฟต์ตัวใหม่ของคณะฯ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าพระบรมรูป ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกีรยติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี