พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม จัดในหัวข้อ “ทะเลปราณบุรี”

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ซึ่งจัดในหัวข้อ “ทะเลปราณบุรี” โดยคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์  ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี