โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่เข้าชมฟาร์มแพะ

โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่ นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมชมฟาร์มแพะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่ให้น้ำนม และขั้นตอนการผลิตนมแพะ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี