ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ออกอากาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

ออกอากาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน
ตอน:โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชนแบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านระแหง
ผู้ให้ข้อมูล : คุณยุพิน ชนนิยม เลขานายกเทศมนตรีเทศบาล
คุณลำพึง ศิริเลิศ รองประธานชุมชนบัวแก้ว
คุณสุชานันท์ คมกฤษ์ ผ.อ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลระแหง
คุณลิ้นจี่ ศิริเลิศ ผู้เข้าอบรม

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี