การประชุมประชาคมค้นหามาตรการการปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านจำหน่ายสุราในชุมชนพรธิสาร

นายผาชัย โปรียานนท์  นายอำเภอคลองหลวง เป็นปะธานในการประชุมประชาคมค้นหามาตรการการปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านจำหน่ายสุราในชุมชนพรธิสาร โดยมี รศ.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี