พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ ของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2552